Werken bij Van Mossel - Ontdek hier onze vacatures

Contact

Algemene voorwaarden NPS

Reglement Wedstrijd – “Win een item uit de JLR Branded Goods Collectie

Dit reglement bepaalt de voorwaarden die gelden voor de deelname aan de wedstrijd “Win een item uit de JLR Branded Goods Collectie”, georganiseerd door Van Mossel Automotive Group Belux NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0695.863.053.

 1. DE WEDSTRIJD
 • Wij waarderen uw mening als klant bij Van Mossel. Dankzij uw feedback kunnen wij onze diensten verbeteren en kunnen wij steeds weer verder groeien. Na een werkplaatsbezoek bij een Belgische Van Mossel-vestiging voor voertuigen uit de Jaguar Land Rover-groep (Jaguar, Range Rover, Discovery en Defender) ontvangt u daarom een enquête per e-mail over de service die u heeft genoten. Enkel klanten met een voertuig uit voormelde Jaguar Land Rover-groep komen in aanmerking voor deze wedstrijd.
 • Iedere klant van Van Mossel die een dergelijke tevredenheidsenquête in België invult en antwoordt op de hierna vermelde schiftingsvraag, maakt kans op een item uit de Branded Goods Collectie van Jaguar Land Rover met een max. waarde van 250 EUR. Enkel met een volledig ingevulde tevredenheidsenquête en door het beantwoorden van de schiftingsvraag maakt men kans op de winst.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd, vult de klant de enquête van Jaguar Land Rover volledig en niet-anoniem in. Daarnaast dient de klant een zo nauwkeurig mogelijk antwoord te geven op de schiftingsvraag “Hoeveel tevredenheidsenquêtes zullen er aan het einde van deze maand ingevuld worden door onze klanten?”. De klant bezorgt Van Mossel een antwoord op deze schiftingsvraag door middel van een reactie op de e-mail.
 • De wedstrijd loopt vanaf 01/07/2023, op maandelijkse basis (waarbij de eerste maand afloopt op 31/07/2023) en voor onbepaalde duur. Van Mossel is te allen tijde bevoegd om op ieder ogenblik een einde te stellen aan de wedstrijd of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder opgave van reden.
 • Elke laatste dag van de maand wordt een winnaar uitgekozen op basis van het antwoord dat het dichtste bij het correct antwoord zit. Er kan maar één winnaar per maand zijn. Indien meerdere klanten een correct antwoord geven op de schiftingsvraag of hierbij het dichtste zitten, dan is de winnaar de deelnemer die het eerst het antwoord indiende of anderszins als eerste aan de wedstrijd deelnam.
 • De winnaar wordt op de hoogte gebracht per e-mail.
 1. DEELNAME
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Ieder persoon kan slechts éénmaal per maand deelnemen aan deze wedstrijd, op voorwaarde dat de deelnemer tijdens die desbetreffende maand een (nieuwe) enquête heeft ontvangen van Jaguar Land Rover en opnieuw de schiftingsvraag van Van Mossel heeft beantwoord.
 • Een deelnemer dient over een wettige verblijfplaats in België te beschikken en op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder te zijn.
 • Uitgesloten van deelname zijn alle medewerkers van de Van Mossel Automotive Groep en hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
 1. PERSOONSGEGEVENS
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven en verstrekt aan externen. Bij deelname aan de wedstrijd gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van Van Mossel Automotive Group Belux NV. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Van Mossel: Privacyverklaring | Van Mossel Automotive Group
 1. WEDSTRIJDVERLOOP EN WINNAAR
 • In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd om het juiste antwoord op te geven. De winnaar van de wedstrijd zal in dat geval gekozen worden op basis van de correctheid van de antwoorden op de gestelde vraag. In het geval van een kennisvraag, zal er in eveneens gevraagd worden om een schiftingsvraag te beantwoorden voor het geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen.
 • De winnaar van de wedstrijd zal enige bijzondere voorwaarden geformuleerd bij de wedstrijd steeds dienen na te leven om de prijs in ontvangst te nemen of te gebruiken.
 • De winnaar van de wedstrijd wordt persoonlijk op de hoogte gesteld na afloop van de wedstrijd en het verwerken van de deelnames. Indien Van Mossel de winnaar niet kan bereiken na één week van herhaald proberen of indien de deelnemer een ongeldig e-mailadres heeft opgegeven, dan behoudt Van Mossel zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.
 • Van Mossel is bevoegd om personen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die niet gewonnen hebben, worden hier van niet op de hoogte gesteld.

 

 1. ANDERE
 • Van Mossel is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. Van Mossel is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
 • Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. emailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Van Mossel.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit reglement wedstrijden, enige bijzonder reglement wedstrijden van toepassing en alle beslissingen die Van Mossel in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als aanvullingen daarvan.
 • Bij vragen of klachten kan je steeds schriftelijk terecht op de maatschappelijke zetel van Van Mossel Automotive Group Belux NV te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen of via het mailadres nps.jlr@vanmossel.be.
 • Op alle wedstrijden en acties is het Belgisch recht van toepassing.
Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Van Mossel toestemming voor het gebruik noodzakelijke of optimale cookies op de website. Als je meer wilt weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de instellingen te allen tijde aanpassen via de link onderaan de pagina.